Regały magazynowe

Regały magazynowe

Regały paletoweŁĄCZENIE Z SYSTEMEM PICKING

System składowania paletowego może być łączony z systemem PICKING (magazynowanie ręczne i w małych ilościach) w związku z częstą koniecznością realizacji zamówień w samych korytarzach dostępu.

Regały paletoweRegały paletowe tradycyjne

Regały paletowe tradycyjne Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się produkty na paletach, przy szerokim wachlarzu jednostek magazynowych. Umożliwia łatwy dostęp do produktów, upraszcza kontrolę stanu magazynu, może być dostosowany do każdej przestrzeni oraz wagi i wymiarów składowanych produktów.

ZALETY:

- Najbardziej uniwersalny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety;
- Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania;
- Umożliwia całkowitą kontrolę stanu magazynu. Na każdą przestrzeń składowania przypada jedna paleta;
- Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla ręcznego konfekcjonowania produktów;

Możliwość przystosowania systemu do składowania ładunków różnej masy.Tradycyjny system składowania paletowego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie konieczne jest składowanie na paletach różnorodnych produktów.Duża różnorodność profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego towaru na różnych wysokościach.

Rozmieszczenie i wysokość regałów jest uzależniona od typu podnośników, składowanego towaru i wielkości magazynu.

- Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety;
- Możliwość wyboru danego towaru bez konieczności przenoszenia pozostałych;
- łatwe zarządzanie całością towaru, jako że każda paleta ma swoje stałe miejsce;
- Możliwość dostosowania do każdego rodzaju towaru, zarówno jeżeli chodzi o ciężar jak i objętość.

Regały przepływowe

Regały przepływowe W systemie tym palety przesuwają się po rolkach pod wpływem siły ciężkości, co zapewnia doskonałą rotację produktu, jak również oszczędność przestrzeni i czasu przy manipulowaniu paletami.

ZALETY

- Idealny system dla przechowywania produktów łatwo psujących się. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektoreach przemysłu i dystrybucji;
- Umożliwia doskonałą rotację przechowywanych produktów (w oparciu o system FIFO - pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą paletą na wyjściu);
- Zapewnia maksymalną wydajność jako zwarty system składowania.
- Oszczędza czas manipulacji paletą.

ELEMENTY SKŁADOWE

Rolki

Rozstaw oraz średnica rolek zależą od typu i wagi palet.
Hamulce

Kontrolują prędkość, z jaką poruszają się palety, działając jednocześnie na dwie sąsiadujące rolki.

Centrowniki palety

Centrują paletę na wejściu do korytarza.

Rampy hamujące

Hamują i przytrzymują paletę po stronie wyjścia. Są umiejscowione w jednej linii z dolną strukturą palety.

Zatrzymywacze palet

Przytrzymują lub rozdzielają palety ułatwiając wyjęcie pierwszej, bądź też redukują nacisk, jaki palety wywierają wzajemnie na siebie.

Ochrona rolki

Chroni pierwszą rolkę przed uderzeniami palety.

Regały paletowe przepływowe grawitacyjnie zawierają korytarze przepływowe o minimalnym spadku, po których przesuwają się palety.

Palety magazynuje się zaczynając od części najwyższej i przemieszczają się siłą ciężkości ku drugiemu krańcowi z kontrolowaną szybkością. Pierwsza paleta jest oddzielona separatorem i dzięki temu może być wyładowana bezkolizyjnie. - Idelana rotacja produktów (system FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło);
- Oszczędność czasu przy przeładunku palet;
- Eliminacja utrudnień przy realizacji zamówień z wykorzystaniem korytarzy załadunku i rozładunku;
- Możliwość stałej kontroli ilości towaru, minimalizacja niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru;
- Doskonała kontrola magazynowanych produktów.

Regały przesuwne

Regały przesuwne System ten umożliwia zwiększenie przestrzeni użytkowej w magazynie poprzez wyeliminowanie korytarzy dostępu.
więcej »

Regały wjezdne

Regały wjezdne System ten opiera się na składowaniu według zasady akumulacji i pozwala na wykorzystanie 85% dostępnej przestrzeni składowania, co możliwe jest poprzez wyeliminowanie korytarzy pomiędzy regałami. Skuteczniej niż jakikolwiek inny system wykorzystuje dostępną kubaturę.
więcej »