Oferta

Regały paletowe

Regały paletowe to podstawowe, proste w konstrukcji i uniwersalne narzędzie magazynowe. Są idealnym rozwiązaniem dla magazynów wielkopowierzchniowych i przechowywania towarów o dużych gabarytach. Doskonale sprawdzają się także przy składowaniu dodatkowych towarów niespaletyzowanych lub o nietypowych wymiarach, dzięki możliwości nieograniczonego wyposażania je w dodatkowe moduły dostosowane do zapotrzebowania i rodzaju zasobów.

Największe ZALETY płynące z wyboru regałów paletowych to:
 • łatwa kontroli stanu magazynu – na każdą przestrzeń składowania przypada jedna paleta
 • bezpośredni dostęp do każdej palety bez przenoszenia innych
 • maksymalne wykorzystanie przestrzeni
 • możliwość łatwego przemieszczania towarów za pomocą wózków widłowych
 • łatwość dostosowania każdego modułu regału do rodzaju towaru, jego wagi i objętości

Najbardziej uniwersalnym i najtańszym sposobem na zagospodarowanie przestrzeni są regały paletowe rzędowe. Niemniej jednak, zgodnie z potrzebami magazynowymi, zastosowanie znajdują także inne rodzaje regałów paletowych:

 • regały przepływowe – doskonałe do towarów szybko psujących się dzięki zastosowaniu systemu FIFO, czyli „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Ten sposób magazynowania zapewnia zużycie w pierwszej kolejności tych towarów, które mają najkrótszy termin przydatności.
 • regały przesuwne – w tym przypadku regały mogą zostać umieszczone w taki sposób, by wyeliminować przestrzeń pomiędzy poszczególnymi regałami. Są sterowane zdalnie, przez co możemy utworzyć korytarz dokładnie w tym miejscu, do którego potrzebujemy dostępu.
 • regały wjezdne – dzięki systemowi specjalnych szyn nośnych pozwalają na łatwe umieszczenie palet na półkach przez wózki widłowe przy jednoczesnym zmniejszeniu szerokości korytarzy pomiędzy poszczególnymi regałami.
Niezależnie od sposobu zagospodarowania magazynu, regały paletowe pozwalają na idealne dopasowanie przestrzeni do siebie. Dobrze dostosowują się do typu podnośników, wielkości magazynu, jak i rodzaju towarów – również tych problematycznych.


Półka siatkowa do regału paletowego

Półka siatkowa do regału paletowego

Siatka z 3 wzmocnieniami
 • Szerokość 880 mm
 • Głębokość 1100 mm
 • Nośność siatki 1000 kg

Zobacz promocje

Regały paletowe tradycyjne

Regały paletowe tradycyjne

Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się produkty na paletach, przy szerokim wachlarzu jednostek magazynowych. Umożliwia łatwy dostęp do produktów, upraszcza kontrolę stanu magazynu, może być dostosowany do każdej przestrzeni oraz wagi i wymiarów składowanych produktów.

ZALETY:

- Najbardziej uniwersalny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety;
- Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania;
- Umożliwia całkowitą kontrolę stanu magazynu. Na każdą przestrzeń składowania przypada jedna paleta;
- Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla ręcznego konfekcjonowania produktów;

Możliwość przystosowania systemu do składowania ładunków różnej masy.Tradycyjny system składowania paletowego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie konieczne jest składowanie na paletach różnorodnych produktów.Duża różnorodność profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego towaru na różnych wysokościach.

Rozmieszczenie i wysokość regałów jest uzależniona od typu podnośników, składowanego towaru i wielkości magazynu.

- Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety;
- Możliwość wyboru danego towaru bez konieczności przenoszenia pozostałych;
- łatwe zarządzanie całością towaru, jako że każda paleta ma swoje stałe miejsce;
- Możliwość dostosowania do każdego rodzaju towaru, zarówno jeżeli chodzi o ciężar jak i objętość.

Zobacz promocje

Regały przepływowe

Regały przepływowe

W systemie tym palety przesuwają się po rolkach pod wpływem siły ciężkości, co zapewnia doskonałą rotację produktu, jak również oszczędność przestrzeni i czasu przy manipulowaniu paletami.

ZALETY

- Idealny system dla przechowywania produktów łatwo psujących się. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektoreach przemysłu i dystrybucji;
- Umożliwia doskonałą rotację przechowywanych produktów (w oparciu o system FIFO - pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą paletą na wyjściu);
- Zapewnia maksymalną wydajność jako zwarty system składowania.
- Oszczędza czas manipulacji paletą.

ELEMENTY SKŁADOWE

Rolki

Rozstaw oraz średnica rolek zależą od typu i wagi palet.
Hamulce

Kontrolują prędkość, z jaką poruszają się palety, działając jednocześnie na dwie sąsiadujące rolki.

Centrowniki palety

Centrują paletę na wejściu do korytarza.

Rampy hamujące

Hamują i przytrzymują paletę po stronie wyjścia. Są umiejscowione w jednej linii z dolną strukturą palety.

Zatrzymywacze palet

Przytrzymują lub rozdzielają palety ułatwiając wyjęcie pierwszej, bądź też redukują nacisk, jaki palety wywierają wzajemnie na siebie.

Ochrona rolki

Chroni pierwszą rolkę przed uderzeniami palety.

Regały paletowe przepływowe grawitacyjnie zawierają korytarze przepływowe o minimalnym spadku, po których przesuwają się palety.

Palety magazynuje się zaczynając od części najwyższej i przemieszczają się siłą ciężkości ku drugiemu krańcowi z kontrolowaną szybkością. Pierwsza paleta jest oddzielona separatorem i dzięki temu może być wyładowana bezkolizyjnie. - Idelana rotacja produktów (system FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło);
- Oszczędność czasu przy przeładunku palet;
- Eliminacja utrudnień przy realizacji zamówień z wykorzystaniem korytarzy załadunku i rozładunku;
- Możliwość stałej kontroli ilości towaru, minimalizacja niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru;
- Doskonała kontrola magazynowanych produktów.


Regały przesuwne

Regały przesuwne

System ten umożliwia zwiększenie przestrzeni użytkowej w magazynie poprzez wyeliminowanie korytarzy dostępu.

ZALETY:

 • Optymalny system składowania w chłodniach i mroźniach;
 • Podstawy regału wyposażone w silniki, elementy napędowe, sprzęt elektroniczny i systemy zabezpieczające, gwarantujące ich bezpieczne i skuteczne działanie.

SYSTEMY STEROWANIA

Ręczny

Regał wprawiany jest w ruch przyciskiem znajdującym się w skrzynce sterowniczej każdej jednostki, celem uzyskania dostępu do korytarza roboczego.

Zdalnie sterowany

Operatorzy korzystają z systemu zdalnego sterowania, który pozwala na przemieszczanie regałów bez konieczności opuszczania kabiny.

Automatyczny

System operacyjny komputera wykorzystuje sygnały częstotliwości radiowej do sterowania ruchem jednostek, zgodnie z serią zaprogramowanych zadań.


Regały wjezdne

Regały wjezdne

System ten opiera się na składowaniu według zasady akumulacji i pozwala na wykorzystanie 85% dostępnej przestrzeni składowania, co możliwe jest poprzez wyeliminowanie korytarzy pomiędzy regałami. Skuteczniej niż jakikolwiek inny system wykorzystuje dostępną kubaturę.

ZALETY

 • Idealne dla produktów jednorodnych, przy dużej ilości palet na jednostkę magazynową;
 • Pozwala na składowanie produktów danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie;
 • Wymaga minimalnej ilości korytarzy, możliwiając maksymalne wykorzystanie przestrzeni;
 • Składowanie dużych ilości towaru (składowanie akumulacyjne) przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni magazynowej.

ELEMENTY SKŁADOWE

Szyna GP-4
Trójkątny profil stanowiący podporę palet i umożliwiający ich centrowanie przy minimalnym zużyciu przestrzeni.
 
Szyna C
Kształtownik z blachy stalowej bez centrowania palet. Stosowany w przypadku, gdy ładunek wystaje poza paletę.
 

Ochrony i szyny prowadzące

Ta opcja umożliwia bezpieczne i łatwiejsze manewrowanie wózkiem widłowym, zmniejszając ryzyko powstania uszkodzeń.

Zestaw usztywnień

W zależności od rozmieszczenia sąsiadujące korytarze są stężane w celu zapewnienia stabilności instalacji.

System składowania REGAŁÓW KOMPAKTOWYCH składa się z systemu regałów tworzących wewnętrzne korytarze towarowe z regałami wyposażonymi w szyny podtrzymujące palety. Wóżki widłowe poruszają się w korytarzach wewnętrznych z towarem podniesionym powyżej poziomu, na którym ma być składowany.

W celu ułatwienia manewrów wózkom istnieje możliwość wykorzystania prowadnic, które ułatwiają przemieszczenie towaru i minimalizują niebezpieczeństwo przypadkowych szkód.
 • Wymaga minimalnej przestrzeni manewrowej;
 • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej (85%);
 • Idealny system składowania produktów jednego typu, w przypadku których przeładunek i bezpośredni dostęp nie są głównym wyznacznikiem.