Artykuły

Jak bezpiecznie wykonywać prace magazynowe na wysokości?

praca na wysokości w magazynie

W przestrzeni magazynowej często zachodzi konieczność pracy na wysokościach powyżej 1 m, które BHP traktuje jako warunki pracy zagrażające bezpieczeństwu pracownika i otoczenia. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na zminimalizowanie ryzyka upadku z wysokości.

O co trzeba zadbać przy pracy na wysokościach w magazynie?

Często spotykanymi rozwiązaniami w magazynach są regały wysokiego składowania, które wymagają od pracowników użycia podnośników koszowych lub poruszania się po przejściach, umieszczonych na wysokości powyżej 1 m od powierzchni posadzki. Jak zadbać o bezpieczeństwo pracownika, by uchronić go przed wypadkiem?

  1. Prawo wymaga, aby wszelkie chodniki i przejścia na wysokości powyżej 1 m były wyposażone w barierki na wys. 1,1 m oraz krawężniki o wys. 15 cm, uniemożliwiające ześlizgnięcie się nogi w pustą przestrzeń. Między poręczą a krawężnikiem powinna być dodatkowa poprzeczka, zmniejszająca otwór, przez który pracownik mógłby wypaść.
  2. Urządzenia służące do podnoszenia ludzi muszą mieć aktualny przegląd UDT oraz być w pełni sprawne. Powinny być one wyposażone w barierki ochronne i podłogę, wykonaną z antypoślizgowego materiału. Powinno się zadbać o dodatkowe zabezpieczenia w postaci szelek bezpieczeństwa i środków ochrony indywidualnej, dostosowanych do warunków pracy.
  3. Każdy pracownik, który wykonuje prace na wysokości musi obowiązkowo posiadać aktualne badania wysokościowe i badania lekarskie, które nie zabraniają podejmowania czynności pracowniczych na wysokości powyżej 1 m. Obowiązkiem pracowników jest również znajomość zasad BHP i bezwzględne przestrzeganie ich w trakcie pracy.

Podstawą bezpieczeństwa pracy na wysokości w magazynie jest również właściwe składowanie towarów, uniemożliwiające ich samowolne przemieszczanie się.

Wróć do bloga