Artykuły

Jakie są wymogi prawne dotyczące szaf bhp?

szafki pracownicze

Szafki BHP kojarzone są głównie z wyposażeniem szatni dla pracowników, gdzie w bezpieczny sposób mogą być przechowywane odzież robocza i mienie zatrudnionych. Mogą również służyć przechowywaniu dokumentacji lub materiałów i narzędzi niezbędnych na stanowisku pracy.

Akty prawne regulujące kwestie szafek BHP

Wymagania dla szaf BHP zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Polskiej Normie PN-75M-78711 – Szafy stalowe na ubrania.

Przepisy BHP dla szaf pracowniczych

Zgodnie z przepisami szafy BHP powinny mieć minimalne wymiary 1800x480x400 mm i być wykonane z drewna lub metalu, a więc materiału odpornego na uszkodzenia, łatwego w obsłudze i utrzymaniu w czystości. Ich stosowanie jest obowiązkowe w każdym zakładzie pracy, gdzie konieczne jest noszenie stroju roboczego lub strój prywatny pracownika może ulec uszkodzeniu i zabrudzeniu.

Szafy BHP stosowane są w szatniach przeznaczonych zarówno na odzież własną pracowników, ubrania robocze i ochronne, w szatniach podstawowych, jak i przepustowych (osobne pomieszczenie na odzież roboczą i prywatną połączone natryskami). W zakładach przemysłowych spotkać można również dedykowane każdemu pracownikowi szafki narzędziowe, które także zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy podczas przechowywania pracowniczych narzędzi i urządzeń.

Każda szafka powinna być wyposażona w drążek poprzeczny na ubrania, wieszaki przymocowane na stałe do ścianek, półki i przegrodę poprzeczną, która dzieli szafkę na dwie części.

Szatnie z szafkami BHP muszą zapewniać pracownikom swobodę poruszania się, dlatego przejście między nimi powinno wynosić min. 1,5 m. Odległość rzędu szafek od ściany powinna wynosić co najmniej 1,1 m.

Wróć do bloga