Blog

Czym kierować się wybierając regał paletowy?

Każdego roku w naszym kraju produkuje się 18 000 000 milionów palet. W obrocie funkcjonuje ich około 50 000 000. Pomiędzy kolejnymi etapami transportu, palety muszą być w odpowiedni sposób składowane w magazynach. Najlepiej do tego celu sprawdzają się regały paletowe. Jakie kwestie warto wziąć pod uwagę przy ich wyborze? Zanim dokonamy zakupu, warto odpowiedzieć sobie na pytania takie, jak:

regały paletowe

 • Jaki jest gabaryt jednostki składowania w naszym magazynie?
 • Jaki jest wymagany model rotacji zapasów?
 • Czy konieczny jest dostęp każdej pojedynczej sztuki składowanego asortymentu?
 • Jaka jest oczekiwana ilość miejsc składowania w naszym magazynie?
 • Jaka ilość asortymentu przypada na jedną jednostkę magazynową?
 • Z jakiego rodzaju urządzeń transportu wewnętrznego będziemy korzystać?
 • Jaki jest nasz budżet?

Gabaryt jednostki składowania

Gdy w obrocie posługiwać będziemy się towarami składowanymi na ustandaryzowanych paletach, najlepszym wyborem będą regały paletowe. Jeżeli manipulujemy ładunkami mniejszymi od nich (opakowania jednostkowe i zbiorcze), warto zaopatrzyć się w regał półkowy. Ma on przeważnie konstrukcję niską, przeznaczoną do obsługi ręcznej z poziomu posadzki. W niektórych magazynach stosuje się zarówno regały paletowe, jak i półkowe. Alternatywne rozwiązanie to zamontowanie półek na dolnych poziomach regałów paletowych. Gdy długość ładunków przekracza długość gniazda składowania w regałach paletowych, konieczne może być zastosowanie ich wersji wspornikowej, która pozbawiona jest przednich słupów nośnych. Wykorzystuje się ją również wówczas, kiedy zróżnicowanie długości jednostek jest na tyle duże, że niemożliwe staje się jednoznaczne określenie wymaganej wielkości gniazd. Regały wspornikowe stosuje się przeważnie do składowania rur i profili, płyt stolarskich czy arkuszy blach.

Model rotacji zapasów

Obrót zapasami w magazynie może odbywać się według jednego z modeli:

 • FIFO (First In, First Out – Pierwsze Weszło, Pierwsze Wyszło) – towary są tu wydawane w tej samej kolejności, w jakiej napływały do magazynu.
 • LIFO (Last In, First Out – Ostatnie Weszło, Pierwsze Wyszło) – w pierwszej kolejności wydawane są towary najkrócej składowane w magazynie,
 • FEFO (First Expired, First Out) – najpierw wydawane są towary o najkrótszej dacie ważności.
  • Dostęp do pojedynczej jednostki składowania

   W przypadku części składowanych produktów, kluczową kwestię stanowi swobodny dostęp do każdej składowanej jednostki ładunkowej. Dotyczy to na przykład artykułów spożywczych z ograniczoną datą ważności. Wymóg ten eliminuje regały, w których odbywa się składowanie „blokowe”, czyli wjezdne oraz wsuwne.

   Wykorzystanie dostępnej przestrzeni

   Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni można osiągnąć poprzez instalację możliwie jak najwyższych regałów oraz zredukowanie do minimum korytarzy roboczych. Niemalże wszystkie dostępne na rynku regały paletowe pozwalają na tworzenie systemów wysokiego składania, czyli takich, których wysokość przekracza 12 metrów. Należy tutaj zdawać sobie sprawę z faktu, że im mniej korytarzy roboczych w magazynie, tym trudniejszy i bardziej czasochłonny będzie transport wewnętrzny.

   Ilość towaru przypadająca na jednostkę magazynową

   Gdy w naszym magazynie planujemy składować bogaty asortyment towarów, rozważyć powinniśmy zakup regałów gwarantujących selektywny dostęp do każdej jednostki ładunkowej. Idealnie do tego celu sprawdzą się regały z szerokimi albo wąskimi alejkami oraz modele przesuwne. W przypadku magazynów z wąskim asortymentem, zdecydować można się na regały pozwalające na składowanie blokowe, czyli przepływowe, wjezdne, wsuwne lub satelitarne.

   Urządzenia transportu wewnętrznego

   Większość regałów paletowych można obsługiwać przy pomocy standardowych wózków podnośników i czołowych. Wyjątek stanowią modele z wąskimi regałami, które wymagają stosowania tak zwanych wózków systemowych z obrotowymi widłami.

   Dostępny budżet

   Najtańsze rozwiązanie stanowią standardowe regały z szerokimi alejkami, które nie wymagają stosowania specjalnych urządzeń do obsługi.