Blog

Bezpieczeństwo w magazynie – regały

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650), na pracodawcy spoczywa obowiązek regularnej kontroli stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, a także stanu technicznego maszyn i pozostałych urządzeń. Jak powinny przebiegać działania prewencyjne w magazynie?

Bezpieczeństwo w magazynie – regały

Kluczowymi elementami infrastruktury magazynowej są regały oraz wózki przeznaczone do ich obsługi. Już na etapie urządzania takiej przestrzeni, warto uwzględnić to, w jaki sposób będą one eksploatowane.

Istniejące w naszym kraju normatywne uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są obligatoryjne. Niemniej jednak, wszyscy producenci powołują się na wykonywanie ich zgodnie z obowiązujący normami. Wystawiają oni deklarację zgodności na poszczególne elementy regałów – tak zwany dokument zaświadczający, że konstrukcja została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normami.

Gdy klient zdecyduje się na samodzielny montaż regału, ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczną instalację. Co więcej, bez zgody firmy, która zaprojektowała system, nie może on dokonywać żadnych przeróbek czy zmian w konfiguracji – grążone bowiem utratą gwarancji oraz prawdopodobieństwem zawalenia się konstrukcji.

Jedną kwestią jest poprawnie zaprojektowany i zamontowany system regałowy, drugą – stosowne jego użytkowanie. W związku z tym, pracodawca powinien zadbać o używanie regałów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami BHP. Po dostawie sprzętu, użytkownicy otrzymują instrukcję eksploatacji, w której przedstawione są zasady prawidłowego składowania towarów, a także zasady kontroli ich stanu technicznego.

Warto, by pracodawca zadbał o dodatkowe wyposażenie, które zabezpieczy regały przed uszkodzeniem na skutek uderzenia wózkiem widłowym. Bezpieczeństwo konstrukcji odgrywa szczególnie ważną rolę w magazynach, gdzie ruch tego typu pojazdów jest nasilony.

Do wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo użytkowania regałów zalicza się:

  • Odbojniki słupa regału – to osłony przymocowane do posadzki magazynu, które przejmują siłę, z jaką wózek może uderzyć o regał. Klient musi tu zdecydować, czy montuje odbojniki przy każdym słupie narażonym na uderzenia czy wyłącznie w najbardziej newralgicznych punktach. Odbojniki wymagają bowiem większej precyzji ze strony operatora wózka widłowego podczas układania palet w regale, a to ze względu na fakt, iż zmniejszają one luzy manipulacyjne.
  • Odbojnice ram regałów – podobnie jak odbojniki, przejmują one uderzenia wózka, lecz montuje się je na frontach rzędów regałów. Dzięki temu są one w stanie chronić nie tylko słupy regałów, lecz również skratowania. Ich zastosowanie skutecznie redukuje szerokość dróg transportowych.
  • Ograniczniki palet – mają one na celu zapobiec przypadkowym zderzeniom palet w regale i zabezpieczyć przed wypchnięciem ładunku z jednej strony, przy wkładaniu go z drugiej strony regału. Mają postać poziomych belek przykręconych na wysokości około 10 centymetrów nad belką nośną z tyłu każdego gniazda paletowego.
  • Półki z kraty pomostowej albo z płyty wiórowej – stanowią one wypełnienie belek nośnych, czyniąc z regału paletowego wersję półkową nadającą się do składowania nie tylko europalet. Rozwiązanie to skutecznie zabezpiecza przed niewpasowaniem się paletą w belki nośne albo przed osuwaniem się palet uszkodzonych lub o innych wymiarach.
  • Prowadnice wózka – mają formę szyn umieszczonych wzdłuż korytarzy roboczych. Skutecznie zabezpieczają przed zjechaniem wózka w bok, a co za tym idzie – uderzeniem w regał.

Bogaty asortyment wysokiej jakości regałów mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.log-system.pl/