Blog

Kiedy niezbędne jest stosowanie regałów o podwójnej głębokości składowania?

Regały paletowe mogą być składowane w magazynie jako regały o podwójnej głębokości. Dzięki temu, z jednej strony korytarza możliwy jest dostęp do dwóch palet. Jedna z nich jest umieszczona za drugą w stronę dna regału.

Kiedy niezbędne jest stosowanie regałów o podwójnej głębokości składowania?

Główną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność przestrzeni. Wynika to z faktu, że by uzyskać dostęp do ładunku, potrzebna jest mniejsza liczba korytarzy. Bezpośredni dostęp jest tu zapewniony wyłącznie do przedniej palety. Aby dostać się do drugiej, w celu przeniesienia jej do miejsca przeznaczenia lub umieszczenia w innym, wolnym miejscu paletowym, niezbędne jest wyjęcie tej pierwszej.

Gdy przeładunek wykonywany jest przy pomocy wózków widłowych, możliwe jest zastosowanie modeli wyposażonych w widły teleskopowe lub pantograf, które umożliwiają dostęp do drugiej głębokości.

Dzięki zastosowaniu układnic z widłami teleskopowymi, również w magazynach automatycznych można wprowadzić konfigurację z podwójną głębokością.

Aby korzystać z takich regałów, niezbędne jest określenie liczby palet przypisanych do każdej referencji. Jeżeli ta, która znajduje się z tyłu ma tą samą referencję co przednia, a w magazynie nie jest konieczna idealna rotacja, zaleca się zastosowanie tego właśnie rozwiązania.

W przypadku obiektów wyposażonych w urządzenia automatyczne, problem dostępności związany z użyciem podwójnej głębokości może zostać rozwiązany z pomocą programu zarządzającego oraz jego modułu relokacji. Oprogramowanie przyjmuje za kryteria lokalizacji rotację referencji i jego liczbę. W ten sposób, mimo że stosuje się regały z podwójną głębokością, zapewniona jest dostępność pojedynczej głębokości przy zachowaniu zalet znaczącego zwiększenia pojemności.

Wysokiej jakości regały do magazynów znajdą Państwo na stronie: http://www.log-system.pl/