Blog

Czym kierować się wybierając suwnicę bramową?

Suwnice bramowe są lekkimi, mobilnymi i wytrzymałymi urządzeniami, które umożliwiają komfortowe podnoszenie oraz przeładowywanie cięższych ładunków. Jakie parametry warto wziąć pod uwagę przy ich wyborze?

suwnice bramowe

Właściwe dopasowanie podstawowych parametrów suwnicy bramowej pozwala na znaczące zwiększenie zdolności operacyjnej żurawia i stanowi podstawę prawidłowego jego funkcjonowania. Kluczowe parametry określające tego typu sprzęt to: udźwig, wysokość podnoszenia, poziom roboczy, prędkość robocza oraz rozpiętość.

Maksymalna masa, jaką suwnice bramowe są w stanie obsługiwać podczas normalnej pracy, określa się mianem udźwigu znamionowego. Nominalna nośność żurawia nie obejmuje ciężarku haka oraz ruchomego koła pasowego. Gdy masa przekracza 10 ton, zastosowanie znajdują dwa mechanizmy podnoszące – główny mechanizm podnoszący oraz mechanizm podciągający. Stosunek ciężaru podnoszenia wynosi około 1:4. Główny mechanizm podnoszący posiada duży udźwig, a mechanizm podnośnikowy do małych ciężarów jest szybszy i sprawdza się w przypadku podnoszenia lżejszych towarów lub w przypadku prac pomocniczych mających na celu poprawę wydajności pracy.

Wysokość podnoszenia suwnic bramowych odnosi się do pionowej odległości od ziemi do maksymalnego położenia podnoszenia urządzenia odbierającego. Gdy schodzi ono poniżej poziomu ziemi, odległość w pionie od ziemi do najniższej pozycji urządzenia podnoszącego określana jest mianem głębokości zejścia. Całkowita wysokość podnoszenia w tym momencie stanowi sumę wysokości podnoszenia nad ziemią oraz głębokości zejścia.

Wysokość podnoszenia jest uzależniona od zakresu planowanych prac. Standardowe suwnice mostowe ograniczają zazwyczaj wysokość podnoszenia do 20 metrów. Jeżeli ma być ona większa, niezbędne będzie zastosowanie specjalnego zestawu podnośnikowego lub zwiększenie układu kołowrotka w taki sposób, by układ wózka podnośnikowego zwiększył rozmiar dźwigu.

W celu ekonomicznego korzystania z suwnicy bramowej, zgodnie z warunkami pracy żurawia, niezbędne będzie dobranie odpowiedniego poziomu pracy. Żuraw posiada określoną liczbę całkowitych cykli roboczych w okresie eksploatacji. Przez cykl roboczy rozumie się cały proces – od początku przygotowania przedmiotu podnoszącego do następnego podnoszonego przedmiotu. Całkowita ilość cykli roboczych reprezentuje stopień wykorzystania udźwigu.

Prędkość robocza suwnicy bramowej obejmuje prędkość podnoszenia, jazdy wózka oraz wózka. Przy średniej i małej masie żurawia, by wybrać wysoką prędkość w celu poprawy wydajności, duża waha dźwigu powinna wykorzystywać niską prędkość tak, aby zmniejszyć moc napędu i poprawić płynność oraz bezpieczeństwo operacji. Płynność robocza uzależniona jest również od poziomu pracy i zastosowania wymagań wysokiego poziomu pracy. Wykorzystanie sterowania częstotliwością może spowodować, że prędkość robocza będzie się wahać od 1:10 przy arbitralnej regulacji. Szybkość pracy jest związana także z wielkością przestrzeni serwisowej dźwigu.

Pozioma odległość pomiędzy filarami suwnicy mostowej jest rozpiętością. Parametr ten uzależniony jest głównie od szerokości przestrzeni serwisowej. Rozpiętość suwnicy w instalacji zależy od ładunku oraz zadań, jakie mają zostać wykonane.

Kluczową rolę odgrywa tutaj również wybór odpowiedniego mostu, wózka podnośnikowego, sposobu manewrowania i urządzenia odpowiadającego. Wszystko to sprawia, że suwnica bramowa będzie jeszcze lepiej spełniała wymagania w zróżnicowanych trybach instalacji i eksploatacji.

Most stanowi główny korpus metalowej konstrukcji. Do wyboru mamy dwa jego rodzaje – jednoburtowy oraz dwupasmowy. Składają się one z jednego albo dwóch dźwigarów głównych oraz jednej belki końcowej po obu stronach przęsła.

W przypadku ciężkiego, wysokiego poziomu pracy, korzysta się z kabiny kierowcy, która ma na celu zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania. Najczęściej jest ona zamocowana po jednej stronie mostu. Gdy rozpiętość dźwigu jest duża, korzystać można z pomieszczenia dla kierowcy z ruchomym wózkiem.

Suwnice bramowe najczęściej pracują w zakresie temperatur wahającym się od -25 do +40 stopni Celsjusza. Poza tym zakresem, konieczne jest podjęcie specjalnych środków w celu spełnienia specyficznych wymagań. W środowisku o niskiej temperaturze, struktura metalowa powinna być niewrażliwa na wysoką temperaturę. W przypadku wysokiej temperatury oraz manipulowania płynnym metalem, w celu uniknięcia promieniowania wysokotemperaturowego w kierunku belki głównej, belka główna pod pokrywą oraz taśma powinny zostać zainstalowane z warstwą izolacyjną, a urządzenie elektryczne – odpowiednio przystosowane.

Zewnętrzne suwnice bramowe należy zabezpieczyć przed deszczem. W przypadku urządzeń pracujących w warunkach wysokiego zapylenia, niezbędne będzie zaopatrzenie się w model odporny na kurz oraz szczelne szafki elektryczne.

Jeżeli suwnica pracować będzie łatwopalnym i wybuchowym środowisku, wybrać należy typ przeciwwybuchowy. Dźwigi silnika ora elektroniczne urządzenia sterujące muszą cechować się ognioszczelnością. W przypadku niebezpieczeństwa powstania iskier przez tarcie, niezbędne będzie podjęcie stosownych środków ostrożności opierających się o zmniejszenie prędkości roboczej żurawia.

Niekiedy dźwigi stosowane w przemyśle chemicznym, zakładach obróbki cieplnej, metalurgii przy petrochemii mogą być poddane działaniu korozji. W tej sytuacji niezbędne będzie zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych. Zdecydować możemy się na zakup materiału metalowego wykonanego ze stali odpornej na korozję lub zastosowanie skutecznej powłoki antykorozyjnej.