Blog

Czym są regały magazynowe metalowe?

Mianem regałów magazynowych metalowych określa się urządzenia o wielopoziomowej budowie, przeznaczone do składowania zapasów na ich elementach konstrukcyjnych. Z jakimi ich rodzajami możemy mieć do czynienia?

regały magazynowe metalowe

W zależności od konstrukcji, wyróżnia się następujące typy regałów magazynowych metalowych:

  • Statyczne (nazywane również stałymi) – to najpopularniejszy rodzaj regałów spotykanych obecnie w magazynach. Zbudowane są one z pionowy słupów, które łączą się kolejno w rzędzie, tworząc ciąg regałowy. Towary są tu składowane na trawersach albo wspornikach. Spotyka się regały statyczne wspornikowe oraz ramowe. W pierwszych z nich zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ słupa nośnego z wspornikami. W drugim jest nim powtarzający się układ ramowy, który składa się ze słupów nośnych połączonych ze sobą stężeniami oraz belek poprzecznych. Jednym z rodzajów tego typu regałów są bez półkowe, gdzie jednostki ładunkowe są składowane bezpośrednio na poprzeczkach nośnych, będących elementami ramowej konstrukcji urządzenie. Rozwiązanie to stosuje się przeważnie do składowania towarów znajdujących się na paletach. Drugi typ to regały półkowe. Tu na poprzeczkach rośnych zamontowane są półki i dopiero na nich składowane są towary. Regały te znajdują zastosowanie w przypadku magazynowania towarów o mniejszych gabarytach albo zróżnicowanych kształtach, uniemożliwiających bezpieczne ułożenie bezpośrednio na trawersach. Trzecim rodzajem są regały przepływowe, gdzie jednostki ładunkowe przemieszczają się po bieżniach nośnych i na nich odbywa się składowanie.
    Regały stałe mogą mieć konstrukcję wolnostojącą (montuje się je do podłoża, niezależnie od konstrukcji magazynu) albo samonośną. W drugim przypadku, poza funkcją składowania ładunków, stanowią one także część systemu konstrukcyjnego budynku, razem z okładziną ścian i dachu. W takich konstrukcjach regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów i elementów konstrukcyjnych.
  • Dynamiczne (przesuwne/przejezdne) – podpory nośne są tu wyposażone w elementy jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po podłożu (przeważnie po specjalnie przystosowanych szynach). Pozwala to na wyeliminowanie korytarzy transportowych i maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowych. W związku z tym, najczęściej instaluje się je w obiektach, gdzie koszt utrzymania jednostki powierzchni składowania jest relatywnie wysoki albo tam, gdzie krótki czas dostępu do ładunku nie ma większego znaczenia (na przykład archiwa).
  • Specjalizowane (automatyczne) – konstrukcja nośna tego typu regału magazynowego metalowego jest nieruchoma, a poszczególne gniazda ładunkowe albo ich grupy przemieszczają się wewnątrz urządzenia.