Blog

Rodzaje regałów paletowych dostępnych w naszym sklepie

W naszym sklepie mogą się Państwo zaopatrzyć w kilka różnych rodzajów regałów paletowych. Czym charakteryzuje się każdy z nich i jakie są ich główne zalety? W naszym sklepie mogą się Państwo zaopatrzyć w kilka różnych rodzajów regałów paletowych. Czym charakteryzuje się każdy z nich i jakie są ich główne zalety?

Rodzaje regałów paletowych dostępnych w naszym sklepie

Regały przepływowe

Niekiedy nazywa się je również grawitacyjnymi. Dzielą one magazyn na dwie strefy: załadowczą oraz odbiorczą. Palety ładowane są na regał w strefie załadowczej, a następnie – na rolkach, dzięki sile grawitacji, przesuwają się w głąb regału i dalej na jego przeciwległy koniec do strefy odbiorczej. Rozwiązanie to najlepiej sprawdza się w magazynowaniu towarów szybkorotujących lub szybko psujących się. Przepływ towarów w magazynie odbywa się w sposób samoistny, bez konieczności stosowania dużej ilości wózków oraz operatorów. W systemie tym wymagane są wyłącznie dwie alejki – ładunkowa oraz pobraniowa, co maksymalizuje poziom wykorzystania dostępnej przestrzeni mgazynowej. Główne zalety tego typu regałów paletowych to oszczędność czasu podczas manipulowania zapasami (załadunek oraz rozładunek mogą odbywać się równocześnie po obu stronach ciągu regałowego) oraz wysoki poziom zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Regały wjezdne

Tego typu regały paletowe umożliwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, a to za sprawą niemalże całkowitego wyeliminowania alejek międzyregałowych. Konstrukcja tego typu produktów opiera się na wąskich korytarzach, w których poruszają się wózki widłowe i w których równocześnie układane są palety na podporach zamocowanych do ram. Regały paletowe wjezdne znajdują zastosowanie głównie w magazynach długookresowego składowania, z niewielką ilością towarów, a jednocześnie z dużą ilością zapasów dla danej jednostki magazynowej. W regałach wjezdnych typu drive-in, dostęp do palet jest tylko z jednej strony regału, a co za tym idzie, dystrybucja odbywa się według modelu LIFO (Last In, First Out). W wersji drive-through, dostęp do palet jest zagwarantowany z obu stron regału, co pozwala na zastosowanie systemu FIFO (First In, First Out). Główną zaletą regałów wjezdnych jest wysoki poziom wykorzystania powierzchni magazynowej.

Regały przesuwne

Regały paletowe przesuwne to rozwiązanie, w którym ilość ciągów komunikacyjnych jest ograniczona do jednej alejki dla całego bloku towarów. Ciągi regałowe poruszają się tu po torowisku w posadzce. By dostać się do danego gniazda, niezbędne jest przesunięcie bloku w taki sposób, by powstała luka stanowiąca alejkę roboczą dla operatora i wózka widłowego. Oszczędność przestrzeni odbywa się tu kosztem spowolnienia operacji załadunku i wyładunku. Czas ten można jednak skrócić, stosując zdalne oraz automatyczne systemy sterowania rzędami i wydajne napędy. Zaletami tego typu regałów są: dostęp do każdej pojedynczej jednostki ładunkowej oraz wysoki poziom wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej.