Regały wjezdne

Regały wjezdne

System ten opiera się na składowaniu według zasady akumulacji i pozwala na wykorzystanie 85% dostępnej przestrzeni składowania, co możliwe jest poprzez wyeliminowanie korytarzy pomiędzy regałami. Skuteczniej niż jakikolwiek inny system wykorzystuje dostępną kubaturę.

ZALETY

  • Idealne dla produktów jednorodnych, przy dużej ilości palet na jednostkę magazynową;
  • Pozwala na składowanie produktów danej jednostki magazynowej w tym samym rzędzie;
  • Wymaga minimalnej ilości korytarzy, możliwiając maksymalne wykorzystanie przestrzeni;
  • Składowanie dużych ilości towaru (składowanie akumulacyjne) przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni magazynowej.

ELEMENTY SKŁADOWE

Szyna GP-4
Trójkątny profil stanowiący podporę palet i umożliwiający ich centrowanie przy minimalnym zużyciu przestrzeni.
 
Szyna C
Kształtownik z blachy stalowej bez centrowania palet. Stosowany w przypadku, gdy ładunek wystaje poza paletę.
 

Ochrony i szyny prowadzące

Ta opcja umożliwia bezpieczne i łatwiejsze manewrowanie wózkiem widłowym, zmniejszając ryzyko powstania uszkodzeń.

Zestaw usztywnień

W zależności od rozmieszczenia sąsiadujące korytarze są stężane w celu zapewnienia stabilności instalacji.

System składowania REGAŁÓW KOMPAKTOWYCH składa się z systemu regałów tworzących wewnętrzne korytarze towarowe z regałami wyposażonymi w szyny podtrzymujące palety. Wóżki widłowe poruszają się w korytarzach wewnętrznych z towarem podniesionym powyżej poziomu, na którym ma być składowany.

W celu ułatwienia manewrów wózkom istnieje możliwość wykorzystania prowadnic, które ułatwiają przemieszczenie towaru i minimalizują niebezpieczeństwo przypadkowych szkód.
  • Wymaga minimalnej przestrzeni manewrowej;
  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej (85%);
  • Idealny system składowania produktów jednego typu, w przypadku których przeładunek i bezpośredni dostęp nie są głównym wyznacznikiem.