Regały przepływowe

Regały przepływowe

W systemie tym palety przesuwają się po rolkach pod wpływem siły ciężkości, co zapewnia doskonałą rotację produktu, jak również oszczędność przestrzeni i czasu przy manipulowaniu paletami.

ZALETY

- Idealny system dla przechowywania produktów łatwo psujących się. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektoreach przemysłu i dystrybucji;
- Umożliwia doskonałą rotację przechowywanych produktów (w oparciu o system FIFO - pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą paletą na wyjściu);
- Zapewnia maksymalną wydajność jako zwarty system składowania.
- Oszczędza czas manipulacji paletą.

ELEMENTY SKŁADOWE

Rolki

Rozstaw oraz średnica rolek zależą od typu i wagi palet.
Hamulce

Kontrolują prędkość, z jaką poruszają się palety, działając jednocześnie na dwie sąsiadujące rolki.

Centrowniki palety

Centrują paletę na wejściu do korytarza.

Rampy hamujące

Hamują i przytrzymują paletę po stronie wyjścia. Są umiejscowione w jednej linii z dolną strukturą palety.

Zatrzymywacze palet

Przytrzymują lub rozdzielają palety ułatwiając wyjęcie pierwszej, bądź też redukują nacisk, jaki palety wywierają wzajemnie na siebie.

Ochrona rolki

Chroni pierwszą rolkę przed uderzeniami palety.

Regały paletowe przepływowe grawitacyjnie zawierają korytarze przepływowe o minimalnym spadku, po których przesuwają się palety.

Palety magazynuje się zaczynając od części najwyższej i przemieszczają się siłą ciężkości ku drugiemu krańcowi z kontrolowaną szybkością. Pierwsza paleta jest oddzielona separatorem i dzięki temu może być wyładowana bezkolizyjnie. - Idelana rotacja produktów (system FIFO - pierwsze weszło pierwsze wyszło);
- Oszczędność czasu przy przeładunku palet;
- Eliminacja utrudnień przy realizacji zamówień z wykorzystaniem korytarzy załadunku i rozładunku;
- Możliwość stałej kontroli ilości towaru, minimalizacja niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru;
- Doskonała kontrola magazynowanych produktów.