Regały magazynowe

Regały magazynowe

Regały paletowe tradycyjne
Regały paletowe tradycyjne

Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się produkty na paletach, przy szerokim wachlarzu jednostek magazynowych. Umożliwia łatwy dostęp do produktów, upraszcza kontrolę stanu magazynu, może być dostosowany do każdej przestrzeni oraz wagi i wymiarów składowanych produktów.

ZALETY:

  • Najbardziej uniwersalny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety;
  • Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania;
  • Umożliwia całkowitą kontrolę stanu magazynu. Na każdą przestrzeń składowania przypada jedna paleta;
  • Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla ręcznego konfekcjonowania produktów;

Możliwość przystosowania systemu do składowania ładunków różnej masy.

Tradycyjny system składowania paletowego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie konieczne jest składowanie na paletach różnorodnych produktów.

Duża różnorodność profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego towaru na różnych wysokościach.

Rozmieszczenie i wysokość regałów jest uzależniona od typu podnośników, składowanego towaru i wielkości magazynu.

  • Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety;
  • Możliwość wyboru danego towaru bez konieczności przenoszenia pozostałych;
  • łatwe zarządzanie całością towaru, jako że każda paleta ma swoje stałe miejsce;
  • Możliwość dostosowania do każdego rodzaju towaru, zarówno jeżeli chodzi o ciężar jak i objętość.
tekst alt